- -

THRUSDAY TODAY. PROYECTO ESCENOGRÁFICO

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

THRUSDAY TODAY. PROYECTO ESCENOGRÁFICO

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Botella Mestres, Martina es_ES
dc.contributor.author Mateu Santos, María Amparo es_ES
dc.date.accessioned 2016-12-22T11:41:33Z
dc.date.available 2016-12-22T11:41:33Z
dc.date.created 2016-09-27
dc.date.issued 2016-12-22 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/75651
dc.description.abstract [EN] This project presents the scenographic design and production process for Thursday Today, a play written and directed by Miquel Mateu based on Tadeusz Kantor`s Theatre of Death. Reflecting Kantor`s conceptual idea of the persistence of memory, Miquel adopts this very mechanism as the central tenet of his play, inviting the audience to recall their collective history by means of a journey through his own, very personal childhood memories. The scenographic design concept creates a decadent and theatrical atmosphere of memory that reflects the hard-hitting circus of life. The scenographic production has an artistic quality that reflects the aesthetic style of the reference artist in found object artefacts and mechanical sculptures that the cast interacts with to create the impression of a bio object or tableau vivant. es_ES
dc.description.abstract [VA] En aquest treball presentem el procés de disseny i realització de l’escenografia per a Thursday Today. Obra escrita i dirigida per Miquel Mateu, basada en el Teatre de la Mort de Tadeusz Kantor. Partint de Kantor i la seua idea del Teatre de la Memòria , Miquel utilitza el mateix recurs per posar en escena els seus records d’infantessa, de tal manera que el seu record individual ens possibilita a accedir a la nostra historia col·lectiva. La proposta escenogràfica es planteja recreant l’atmosfera del record, decadent i teatral, circense i punyent. Partint d’estètica de l’artista de referència, proposem una escena plàstica, mitjançant la construcció d’artefactes que tenen un caràcter escultòric, amb alguns dels quals els actors interactuen , tot plantejant una aproximació al bio-objecte o tableau vivant es_ES
dc.description.abstract EMOCIONES, SENTIDOS Y SENSACIONES EN LA ESCULTURA es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Atmos record es_ES
dc.subject Kantor es_ES
dc.subject Teatre de la Mort es_ES
dc.subject Escenografia es_ES
dc.subject EMOCIONES es_ES
dc.subject SENTIDOS Y SENSACIONES EN LA ESCULTURA es_ES
dc.subject.classification ESCULTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title THRUSDAY TODAY. PROYECTO ESCENOGRÁFICO es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura es_ES
dc.description.bibliographicCitation Mateu Santos, MA. (2016). THRUSDAY TODAY. PROYECTO ESCENOGRÁFICO. http://hdl.handle.net/10251/75651. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 42551 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record