- -

Automatització d'una fàbrica de pinsos per a animals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Automatització d'una fàbrica de pinsos per a animals

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pineda Sánchez, Manuel es_ES
dc.contributor.advisor Puche Panadero, Rubén es_ES
dc.contributor.author Cabello Martín, Ricardo es_ES
dc.date.accessioned 2016-12-30T08:25:32Z
dc.date.available 2016-12-30T08:25:32Z
dc.date.created 2016-09-27
dc.date.issued 2016-12-30 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/76050
dc.description.abstract [VA] L’objecte del present projecte és el disseny d’un sistema de control, per a l’automatització d’una industria de pinsos per a animals. És basa en un PLC, el qual rep informació del elements, ja siguen elements a nivell de planta com: sensors, finals de carrera...etc o elements de control com la pantalla tàctil , en els quals és fa un control i supervisió del procés. La comunicació que s’ha utilitzat ha sigut Ethernet. D’aquesta forma el PLC rep la informació de la HMI, i per altra banda amb connexions directes rep les senyals del elements de planta. Amb aquestes dades el PLC mitjançant el programa lògic, que prèviament ha sigut carregat al mateix, actuarà sobre les eixides digitals corresponents. Per tant objectiu és el control, visualització i disseny del procés industrial, partint d’uns sensors e equips ja instal·lats. es_ES
dc.format.extent 95 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Automatización es_ES
dc.subject Autómata Programable es_ES
dc.subject Sistema de control es_ES
dc.subject PLC es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA ELECTRICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Eléctrica-Grau en Enginyeria Elèctrica es_ES
dc.title Automatització d'una fàbrica de pinsos per a animals es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Eléctrica - Departament d'Enginyeria Elèctrica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Cabello Martín, R. (2016). Automatització d'una fàbrica de pinsos per a animals. http://hdl.handle.net/10251/76050. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 46151 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record