- -

Disseny, fabricació i muntatge de dispositius de millora d'un banc de proves per a la investigació de comunicacions òptiques

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny, fabricació i muntatge de dispositius de millora d'un banc de proves per a la investigació de comunicacions òptiques

Show full item record

Sanmanuel Torres, H. (2016). Disseny, fabricació i muntatge de dispositius de millora d'un banc de proves per a la investigació de comunicacions òptiques. http://hdl.handle.net/10251/76054.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/76054

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny, fabricació i muntatge de dispositius de millora d'un banc de proves per a la investigació de comunicacions òptiques
Author:
Director(s): Roda Buch, Alejandro
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials
Read date / Event date:
2016-09-27
Issued date:
Abstract:
[ES] Donat el creixement de la demanda d’amplada de banda que es produeix per l’augment de consum d’Internet s’està utilitzant la tecnologia de les xarxes de difracció de Braggs en fibra (Fibber Braggs Grating, FBGs). ...[+]
Subjects: Banc de proves , Comunicació óptica , Control de cámara
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
degree: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record