- -

Disseny, fabricació i muntatge de dispositius de millora d'un banc de proves per a la investigació de comunicacions òptiques

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Disseny, fabricació i muntatge de dispositius de millora d'un banc de proves per a la investigació de comunicacions òptiques

Mostrar el registro completo del ítem

Sanmanuel Torres, H. (2016). Disseny, fabricació i muntatge de dispositius de millora d'un banc de proves per a la investigació de comunicacions òptiques. http://hdl.handle.net/10251/76054.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/76054

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Disseny, fabricació i muntatge de dispositius de millora d'un banc de proves per a la investigació de comunicacions òptiques
Autor:
Director(es): Roda Buch, Alejandro
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials
Fecha acto/lectura:
2016-09-27
Fecha difusión:
Resumen:
[ES] Donat el creixement de la demanda d’amplada de banda que es produeix per l’augment de consum d’Internet s’està utilitzant la tecnologia de les xarxes de difracció de Braggs en fibra (Fibber Braggs Grating, FBGs). ...[+]
Palabras clave: Banc de proves , Comunicació óptica , Control de cámara
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Titulación: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem