- -

CREACIÓ DE PERSONATGE 3D APLICAT A LA REALITAT AUGMENTADA

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

CREACIÓ DE PERSONATGE 3D APLICAT A LA REALITAT AUGMENTADA

Show full item record

Banyuls Ureña, E. (2016). CREACIÓ DE PERSONATGE 3D APLICAT A LA REALITAT AUGMENTADA. http://hdl.handle.net/10251/76312.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/76312

Files in this item

Item Metadata

Title: CREACIÓ DE PERSONATGE 3D APLICAT A LA REALITAT AUGMENTADA
Author: Banyuls Ureña, Empar
Director(s): Berenguer Frances, Francisco Jose
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada - Institut de Disseny per a la Fabricació i Producció Automatitzada
Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2016-12-16
Issued date:
Abstract:
[EN] This paper is my final project work which consists in the adaptation of a comic book character into a 3D environment, thr ough modelin g, texturing and animation . The results of this project will ...[+]


[CA] Aquest a memòria és el meu treb all de final de grau el qual consisteix en l’adaptació d’un personatge de còmic a un entorn 3d, passant pel modelat, la textur ització i l’animació del ...[+]
Subjects: Creació de personatge , Còmic , Realitat Augmentada , Modelat 3D
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record