- -

Materiales didácticos para trompeta: análisis comparativo

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Materiales didácticos para trompeta: análisis comparativo

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Llimerá Dús, Vicente es_ES
dc.contributor.advisor Tolosa Robledo, Luisa María es_ES
dc.contributor.author Gastaldo Vidal, Conrado es_ES
dc.date.accessioned 2017-01-19T08:14:41Z
dc.date.available 2017-01-19T08:14:41Z
dc.date.created 2016-09-28
dc.date.issued 2017-01-19 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/77050
dc.description.abstract [ES] Aquest treball du a terme una anàlisi comparativa de diversos materials didàctics que es fan servir en diferents conservatoris de la Comunitat Valenciana per al primer curs de trompeta de les ensenyances elementals de música. Per a realitzar aquesta anàlisi es tenen en compte els postulats de l¿educació comparada, i es relacionen els resultats obtinguts amb els objectius establits en el currículum de les ensenyances professionals de música (Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s¿establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l¿accés a estes ensenyances), amb la intenció de determinar de quina manera tracten aquests materials els objectius del currículum. En concret, s¿estudia com els materials aborden alguns objectius del currículum, com ara la posició corporal correcta, la respiració o l¿embocadura. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Trompeta es_ES
dc.subject Material didàctic es_ES
dc.subject Programacions es_ES
dc.subject Anàlisi comparativa es_ES
dc.subject Ensenyances elementals es_ES
dc.subject.classification BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Música-Màster Universitari en Música es_ES
dc.title Materiales didácticos para trompeta: análisis comparativo es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.description.bibliographicCitation Gastaldo Vidal, C. (2016). Materiales didácticos para trompeta: análisis comparativo. http://hdl.handle.net/10251/77050 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\42518 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record