- -

Dibuix de la deformada d'una estructura (cas de deformacions imposades)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Dibuix de la deformada d'una estructura (cas de deformacions imposades)

Show full item record

Casanova Colón, J. (2010). Dibuix de la deformada d'una estructura (cas de deformacions imposades). http://hdl.handle.net/10251/7708

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/7708

Video Viewer

Item Metadata

Title: Dibuix de la deformada d'una estructura (cas de deformacions imposades)
Author: Casanova Colón, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Issued date:
Abstract:
En primer lloc es descriuen els efectes d'un allargament unitari i d'un canvi de curvatura imposats sobre una biga aïllada i sobre una estructura sencera. A continuació s'assenyalen els criteris generals que cal tenir en ...[+]
Subjects: Resistència de materials , Sol·licitacions tèrmiques , Dibuix de la deformada , Deformacions imposades , Càlcul d'estructures
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=8a5c7835-89a2-644d-90fb-2d7aa5da1f34
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: L'objecte d'aprenentatge s'ha dissenyat com a reforç d'alguns procediments que els alumnes haurien d'haver assimilat en el primer cicle però que segueixen plantejant dificultats durant el segon. Amb aquesta finalitat, els recorda les idees bàsiques a tenir en compte i el procediment a seguir, que a continuació s'aplica a dos exemples significatius per aclarir la manera de fer-ho. Per completar l'aprenentatge i adquirir la destresa necessària, els estudiants haurien d'aplicar-lo a un nombre suficient d'exemples addicionals.
Intended End User Role: Alumno
Context: Ciclo superior
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 30 minuts
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record