- -

Dibuix de la deformada d'una estructura (cas de deformacions imposades)

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Dibuix de la deformada d'una estructura (cas de deformacions imposades)

Mostrar el registro completo del ítem

Casanova Colón, J. (2010). Dibuix de la deformada d'una estructura (cas de deformacions imposades). http://hdl.handle.net/10251/7708

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/7708

Visor de vídeos

Metadatos del ítem

Título: Dibuix de la deformada d'una estructura (cas de deformacions imposades)
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Fecha difusión:
Resumen:
En primer lloc es descriuen els efectes d'un allargament unitari i d'un canvi de curvatura imposats sobre una biga aïllada i sobre una estructura sencera. A continuació s'assenyalen els criteris generals que cal tenir en ...[+]
Palabras clave: Resistència de materials , Sol·licitacions tèrmiques , Dibuix de la deformada , Deformacions imposades , Càlcul d'estructures
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=8a5c7835-89a2-644d-90fb-2d7aa5da1f34
Tipo de recurso educativo: Polimedia
Descripción acerca del uso: L'objecte d'aprenentatge s'ha dissenyat com a reforç d'alguns procediments que els alumnes haurien d'haver assimilat en el primer cicle però que segueixen plantejant dificultats durant el segon. Amb aquesta finalitat, els recorda les idees bàsiques a tenir en compte i el procediment a seguir, que a continuació s'aplica a dos exemples significatius per aclarir la manera de fer-ho. Per completar l'aprenentatge i adquirir la destresa necessària, els estudiants haurien d'aplicar-lo a un nombre suficient d'exemples addicionals.
Destinatario: Alumno
Contexto: Ciclo superior
Dificultad: Dificultad media
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Medio
Tiempo típico: 30 minuts
Idioma del destinatario: Catalán
Permiso de acceso: PUBLICO

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem