- -

Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada d'un pòrtic pla sol·licitat per desplaçaments imposats

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada d'un pòrtic pla sol·licitat per desplaçaments imposats

Mostrar el registro completo del ítem

Casanova Colón, J. (2010). Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada d'un pòrtic pla sol·licitat per desplaçaments imposats. http://hdl.handle.net/10251/7709

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/7709

Visor de vídeos

Metadatos del ítem

Título: Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada d'un pòrtic pla sol·licitat per desplaçaments imposats
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Fecha difusión:
Resumen:
En aquest objecte d'aprenentatge es mostra com dur a terme una anàlisis qualitativa d'un pòrtic pla, sol·licitat per desplaçaments imposats, amb l'objectiu de preveure els signes de les reaccions i la forma tant de les ...[+]
Palabras clave: Resistència de materials , Pòrtic pla , Reaccions , Deformada , Problema de desplaçaments imposats , Lleis d'esforços
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=7c6820b7-3c26-944d-8f68-dc3e3f1f9008
Tipo de recurso educativo: Polimedia
Descripción acerca del uso: L'objecte d'aprenentatge s'ha dissenyat per resoldre dubtes i salvar carències d'alumnes que troben dificultats per intuir els trets fonamentals de la resposta mecànica d'estructures senzilles. Es basa en idees i procediments exposats en uns altres objectes d'aprenentatge de l'autor inclosos en la mateixa col·lecció en Riunet, i desenvolupa les particularitats de l'aplicació a pòrtics plans sotmesos a desplaçaments imposats i de la resposta d'aquests. Per completar l'aprenentatge i adquirir la destresa necessària, els estudiants haurien de dur a terme l'anàlisi qualitativa d'un nombre suficient d'exemples addicionals.
Destinatario: Alumno
Contexto: Ciclo superior
Dificultad: Dificultad media
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Medio
Tiempo típico: 30 min.
Idioma del destinatario: Catalán
Permiso de acceso: PUBLICO

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem