- -

Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmès a un increment tèrmic uniforme

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmès a un increment tèrmic uniforme

Show simple item record

Video Viewer

dc.contributor.author Casanova Colón, José es_ES
dc.date.accessioned 2010-04-30T11:54:31Z
dc.date.available 2010-04-30T11:54:31Z
dc.date.issued 2010-04-30T11:54:31Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/7710
dc.description.abstract En aquest objecte d'aprenentatge es mostra com dur a terme una anàlisi qualitativa d'un pòrtic pla, sol·licitat per un increment tèrmic uniforme "exemple paradigmàtic d'allargament unitari imposat", amb l'objectiu de preveure els signes de les reaccions i la forma tant de les lleis d'esforços com de la deformada. es_ES
dc.description.uri https://polimedia.upv.es/visor/?id=8a1bd51a-f14f-404b-829d-3d3c09d074a5 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Resposta mecànica es_ES
dc.subject Resistència de materials es_ES
dc.subject Problema de deformació imposada es_ES
dc.subject Increment tèrmic uniforme es_ES
dc.subject Pòrtic pla es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS es_ES
dc.title Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmès a un increment tèrmic uniforme es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Polimedia es_ES
dc.lom.interactivityLevel Bajo es_ES
dc.lom.semanticDensity Medio es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Ciclo superior es_ES
dc.lom.difficulty Dificultad media es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 30 min. es_ES
dc.lom.educationalDescription L'objecte d'aprenentatge s'ha dissenyat per resoldre dubtes i salvar carències d'alumnes que troben dificultats per intuir els trets fonamentals de la resposta mecànica d'estructures senzilles quan la sol·licitació és una deformació imposada, cas en el qual el problema presenta alguna complicació. Es basa en idees i procediments exposats en uns altres objectes d'aprenentatge de l'autor inclosos en la mateixa col·lecció en Riunet, i desenvolupa les particularitats de l'aplicació a pòrtics plans sotmesos a allargaments unitaris imposats i de la resposta d'aquests. Per completar l'aprenentatge i adquirir la destresa necessària, els estudiants haurien de dur a terme l'anàlisi qualitativa d'un nombre suficient d'exemples addicionals. es_ES
dc.lom.educationalLanguage Catalán es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2009-1 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Casanova Colón, J. (2010). Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada d'un pòrtic pla sotmès a un increment tèrmic uniforme. http://hdl.handle.net/10251/7710 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record