- -

Deteminació de desplaçaments virtuals en mecanismes plans d'un grau de llibertat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Deteminació de desplaçaments virtuals en mecanismes plans d'un grau de llibertat

Show full item record

Casanova Colón, J. (2010). Deteminació de desplaçaments virtuals en mecanismes plans d'un grau de llibertat. http://hdl.handle.net/10251/7712

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/7712

Video Viewer

Item Metadata

Title: Deteminació de desplaçaments virtuals en mecanismes plans d'un grau de llibertat
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Issued date:
Abstract:
En aquest objecte d'aprenentatge es mostra com determinar els desplaçaments virtuals que pot patir un mecanisme pla d'un grau de llibertat. Aquests desplaçaments es necessiten per plantejar les condicions d'equilibri del ...[+]
Subjects: Desplaçaments virtuals , Mecanisme pla , Càlcul d'estructures , Teorema dels treballs virtuals
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=023839a1-c345-d64c-83fc-a0f80f979ee5
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: L'objecte d'aprenentatge s'ha dissenyat per resoldre dubtes i salvar carències d'alumnes que troben dificultats a l'hora de determinar els desplaçaments virtuals dels mecanismes (plans i d'un grau de llibertat) que troben en determinats problemes de Càlcul d'Estructures, en els àmbits de l'anàlisi límit o de les línies d'influència. Per completar l'aprenentatge i adquirir la destresa necessària, els estudiants haurien d'intentar determinar els desplaçaments virtuals d'un nombre suficient d'exemples addicionals.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 30
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record