- -

Deteminació de desplaçaments virtuals en mecanismes plans d'un grau de llibertat

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Deteminació de desplaçaments virtuals en mecanismes plans d'un grau de llibertat

Mostrar el registro completo del ítem

Casanova Colón, J. (2010). Deteminació de desplaçaments virtuals en mecanismes plans d'un grau de llibertat. http://hdl.handle.net/10251/7712

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/7712

Visor de vídeos

Metadatos del ítem

Título: Deteminació de desplaçaments virtuals en mecanismes plans d'un grau de llibertat
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Fecha difusión:
Resumen:
En aquest objecte d'aprenentatge es mostra com determinar els desplaçaments virtuals que pot patir un mecanisme pla d'un grau de llibertat. Aquests desplaçaments es necessiten per plantejar les condicions d'equilibri del ...[+]
Palabras clave: Desplaçaments virtuals , Mecanisme pla , Càlcul d'estructures , Teorema dels treballs virtuals
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=023839a1-c345-d64c-83fc-a0f80f979ee5
Tipo de recurso educativo: Polimedia
Descripción acerca del uso: L'objecte d'aprenentatge s'ha dissenyat per resoldre dubtes i salvar carències d'alumnes que troben dificultats a l'hora de determinar els desplaçaments virtuals dels mecanismes (plans i d'un grau de llibertat) que troben en determinats problemes de Càlcul d'Estructures, en els àmbits de l'anàlisi límit o de les línies d'influència. Per completar l'aprenentatge i adquirir la destresa necessària, els estudiants haurien d'intentar determinar els desplaçaments virtuals d'un nombre suficient d'exemples addicionals.
Destinatario: Alumno
Contexto: Primer ciclo
Dificultad: Dificultad media
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Medio
Tiempo típico: 30
Idioma del destinatario: Catalán
Permiso de acceso: PUBLICO

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem