- -

Com plantejar i resoldre problemes? El mètode Pólya

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Com plantejar i resoldre problemes? El mètode Pólya

Show full item record

Casanova Colón, J. (2010). Com plantejar i resoldre problemes? El mètode Pólya. http://hdl.handle.net/10251/7713

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/7713

Video Viewer

Item Metadata

Title: Com plantejar i resoldre problemes? El mètode Pólya
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Issued date:
Abstract:
L'objecte d'aprenentatge descriu les diferents fases que s'haurien de seguir en la resolució de qualsevol problema en els àmbits de les matemàtiques, les ciències en general i l'enginyeria, i mostra a quines coses s'ha ...[+]
Subjects: Resolució de problemes , Mètode pólya
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=b1420640-357f-3a44-afc0-23aa2bbeb598
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: L'objecte d'aprenentatge és descriptiu. Tracta de sensibilitzar l'estudiant de la importància de cada una de les fases i d'orientar-lo sobre la manera d'abordar-les.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Bajo
Typical Learning Time: 30 min.
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record