- -

Instal·lació, parametrització, securització i intercomunicació entre dos plataformes Asterisk (PBX) mitjançant protocols SIP i IAX

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Instal·lació, parametrització, securització i intercomunicació entre dos plataformes Asterisk (PBX) mitjançant protocols SIP i IAX

Mostrar el registro completo del ítem

Simó Balagué, P. (2017). Instal·lació, parametrització, securització i intercomunicació entre dos plataformes Asterisk (PBX) mitjançant protocols SIP i IAX. http://hdl.handle.net/10251/77305.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/77305

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Instal·lació, parametrització, securització i intercomunicació entre dos plataformes Asterisk (PBX) mitjançant protocols SIP i IAX
Autor:
Director(es): Molero Prieto, Xavier
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Fecha acto/lectura:
2017-01-23
Fecha difusión:
Resumen:
[CA] L’objectiu d’aquest projecte final de carrera és enllestir una infraestructura telefònica adaptada al que ja és una realitat en el món de les comunicacions com és la VeuIP. Tractarem amb centraletes com són les ...[+]


[ES] El objetivo de este proyecto fin de carrera es la de poner en marcha la infraestructura telefónica adaptada a lo que ya es una realidad en el mundo de las comunicaciones como la VozIP. Trataremos con centralitas ...[+]


[EN] The goal of this PFC is to perform a jump start of a telephonical infrastructure adapted to an already reality in the communications market as is the VoIP. We will handle with two Asterisk based PBX, an opensource ...[+]
Palabras clave: Asterisk , SIP , IAX , PBX , Centraletes , Plataforma open source , Centralitas
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem