- -

Instal·lació, parametrització, securització i intercomunicació entre dos plataformes Asterisk (PBX) mitjançant protocols SIP i IAX

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Instal·lació, parametrització, securització i intercomunicació entre dos plataformes Asterisk (PBX) mitjançant protocols SIP i IAX

Show full item record

Simó Balagué, P. (2017). Instal·lació, parametrització, securització i intercomunicació entre dos plataformes Asterisk (PBX) mitjançant protocols SIP i IAX. http://hdl.handle.net/10251/77305.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/77305

Files in this item

Item Metadata

Title: Instal·lació, parametrització, securització i intercomunicació entre dos plataformes Asterisk (PBX) mitjançant protocols SIP i IAX
Author: Simó Balagué, Pau
Director(s): Molero Prieto, Xavier
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2017-01-23
Issued date:
Abstract:
[CA] L’objectiu d’aquest projecte final de carrera és enllestir una infraestructura telefònica adaptada al que ja és una realitat en el món de les comunicacions com és la VeuIP. Tractarem amb centraletes com són les ...[+]


[ES] El objetivo de este proyecto fin de carrera es la de poner en marcha la infraestructura telefónica adaptada a lo que ya es una realidad en el mundo de las comunicaciones como la VozIP. Trataremos con centralitas ...[+]


[EN] The goal of this PFC is to perform a jump start of a telephonical infrastructure adapted to an already reality in the communications market as is the VoIP. We will handle with two Asterisk based PBX, an opensource ...[+]
Subjects: Asterisk , SIP , IAX , PBX , Centraletes , Plataforma open source , Centralitas
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record