- -

Lucia Moholy : història de l’enfocament anònim de la Bauhaus

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Lucia Moholy : història de l’enfocament anònim de la Bauhaus

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Bonet Solves, Victoria Eugenia es_ES
dc.contributor.author Forés Fajardo, Laura es_ES
dc.date.accessioned 2017-02-21T12:54:20Z
dc.date.available 2017-02-21T12:54:20Z
dc.date.created 2016-09
dc.date.issued 2017-02-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/78119
dc.description.abstract Lucia Moholy, com a artista, crítica d’art, i historiadora fotogràfica, va lluitar molt al llarg de la seua vida per assegurar el seu lloc en la història de la fotografia. Sovint ha tingut un escàs reconeixement per la seua feina individual i ha sigut aombrada per la reputació del seu marit, László Moholy-Nagy. Avui en dia se l’ha de reconèixer per la seua funció personal dins fotografia, en la seua vessant pràctica així com en la teòrica. Moholy fou una pionera i tingué un paper rellevant en el sí de la disciplina, tant per l’aportació d’un enfocament propi en el seu treball fotogràfic, com per la seua tasca en el desenvolupament de l’anomenada fotografia experimental, que donà lloc als famosos fotogrames. D’altra banda, realitzà una enorme labor de documentació de manera pràcticament anònima, i s’encarregà de fotografiar un reportatge complet de l’arquitectura i els dissenys de la Bauhaus, creant un important arxiu fotogràfic per a la institució. es_ES
dc.description.abstract Lucia Moholy, as an artist, art critic and historian struggled much in her life to ensure her place in history of photography. She often had a little recognition for her individual work and has been overshadowed by the reputation of her husband, László Moholy-Nagy. Today she should be recognized for his personal role in photography, in its practical side as well as in theory. Moholy was a pioneer and played an important role in the course of the discipline. Both for providing a personal point of view in her own photographic work, and for her work in developing the so-called experimental photography. Moreover, she made a huge and almost anonymous work of documentation and was commissioned to photograph the architecture and designs of the Bauhaus, creating an important photographic archive for the institution. es_ES
dc.format.extent 152 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Lucia Moholy (Fotógrafa) es_ES
dc.subject Fotografía es_ES
dc.subject Fotógrafas es_ES
dc.subject Photography es_ES
dc.subject Women photographers es_ES
dc.subject Bauhaus es_ES
dc.subject.classification COMPOSICION ARQUITECTONICA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño-Màster Universitari en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny es_ES
dc.title Lucia Moholy : història de l’enfocament anònim de la Bauhaus es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura es_ES
dc.description.bibliographicCitation Forés Fajardo, L. (2016). Lucia Moholy : història de l’enfocament anònim de la Bauhaus. http://hdl.handle.net/10251/78119. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record