- -

Pels

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Pels

Show full item record

Comín Pérez, M. (2017). Pels. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/78843

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/78843

Files in this item

Item Metadata

Title: Pels
Author: Comín Pérez, Marta
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Issued date:
Abstract:
Què tenen en comú un esquirol, un pinzell, una xiqueta i el ieti? -Tots tenen pèls. Els pèls són un element aparentment trivial dins del nostre paisatge quotidià, però, si ens parem a observar, veurem que es troben pertot ...[+]
Copyrigths: Cerrado
ISBN: 978-84-9048-567-5
Source:
Colección Álbum Ilustrado.
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_564-5-1
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record