- -

La pendent del terreny

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La pendent del terreny

Show full item record

Moreno Ramón, H. (2010). La pendent del terreny. http://hdl.handle.net/10251/8004

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/8004

Video Viewer

Item Metadata

Title: La pendent del terreny
Author: Moreno Ramón, Héctor
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms
Issued date:
Abstract:
El pendent del terreny és un concepte que ha de ser tingut en compte en qualsevol estudi agroforestal de cara a qualsevol actuació sobre el relleu. La relació cotes, longitud expressades en percentatge ens oferix una ...[+]
Subjects: Terreny , Pendent
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=4666f89f-73c1-a64b-b811-bc9599e7a5cf
Learning Resource Type: Polimedia
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Alto
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 8
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record