- -

Proposta de gestió del patrimoni cultural d'Alaquàs

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proposta de gestió del patrimoni cultural d'Alaquàs

Show full item record

Ferrer Simo, C. (2008). Proposta de gestió del patrimoni cultural d'Alaquàs. http://hdl.handle.net/10251/80372.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/80372

Files in this item

Item Metadata

Title: Proposta de gestió del patrimoni cultural d'Alaquàs
Author:
Director(s): Aliaga Morell, Joan Ignasi
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2008-10-28
Issued date:
Abstract:
A través d’un conveni amb l’Ajuntament d’Alaquàs, treballant al Departament de Cultura i Festes, i amb estreta col laboració amb el Museu Comarcal de l’Horta Sud, es va donar forma a aquest projecte. Emmarcat el projecte ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record