- -

Aplicació de metodologia RBI per a la planificació d'inspeccions en una instal.lació d'emmagatzemament de Benzé y Acrilonitril

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aplicació de metodologia RBI per a la planificació d'inspeccions en una instal.lació d'emmagatzemament de Benzé y Acrilonitril

Show full item record

Calatayud Pastor, A. (2017). Aplicació de metodologia RBI per a la planificació d'inspeccions en una instal.lació d'emmagatzemament de Benzé y Acrilonitril. http://hdl.handle.net/10251/80449.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/80449

Files in this item

Item Metadata

Title: Aplicació de metodologia RBI per a la planificació d'inspeccions en una instal.lació d'emmagatzemament de Benzé y Acrilonitril
Author: Calatayud Pastor, Andrés
Director(s): Martorell Alsina, Sebastián Salvador
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2017-04
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet)


[Cat] L’objectiu d’aquest projecte final de carrera és dissenyar un pla d’inspecció per a una instal·lació fictícia d’emmagatzemament de benzé i d’acrilonitril, la qual es situa en el polígon industrial “Fuente del Jarro” ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Metodología RBI , Almacenamiento químico
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Químico-Enginyer Químic
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record