- -

Una matriu real no diagonalitzable, però diagonalitzable com a matriu complexa (exemple pràctic)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Una matriu real no diagonalitzable, però diagonalitzable com a matriu complexa (exemple pràctic)

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2017). Una matriu real no diagonalitzable, però diagonalitzable com a matriu complexa (exemple pràctic). http://hdl.handle.net/10251/80800

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/80800

Video Viewer

Item Metadata

Title: Una matriu real no diagonalitzable, però diagonalitzable com a matriu complexa (exemple pràctic)
Author: Fuster Capilla, Robert Ricard
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
Mostrem una matriu real 2x2 que és diagonalitzable com a matriu complexa, però no com a matriu real, perquè els seus valors propis no són reals. L'objectiu és familiaritzar l'estudiant amb la tècnica per estudiar si una ...[+]
Subjects: matriu diagonalitzable , endomorfisme , diagonalització , valor propi , vector propi , polinomi característic , equació característica , multiplicitat algèbrica , multiplicitat geomètrica , autovalor , autovector
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=6188f980-2ff1-11e7-8031-37592d1cbbda
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Es requereix el coneixement de la teoria de diagonalització i de les condicions perquè una matriu (real o complexa) siga diagonalitzable.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record