- -

Resolució de cintres planes pel mètode dels nucs

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Resolució de cintres planes pel mètode dels nucs

Show full item record

Tort Ausina, I. (2010). Resolució de cintres planes pel mètode dels nucs. http://hdl.handle.net/10251/8195

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/8195

Video Viewer

Item Metadata

Title: Resolució de cintres planes pel mètode dels nucs
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació
Issued date:
Abstract:
Es calcula l'esforç en barres utilitzant el mètode d'equlibri en els nucs
Subjects: Cintres , Estàtica , Estructures
Copyrigths: Restringido
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=739e3b19-ff3e-914a-8861-5b81c235f4da
Learning Resource Type: Polimedia
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Muy bajo
Typical Learning Time: 10 min
Educational language: Catalán
Access rigths: UPV

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record