- -

Patents, formació industrial i iniciatives empresarials de substrat químic a la ciutat d'Alcoi durant el segle XIX

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Patents, formació industrial i iniciatives empresarials de substrat químic a la ciutat d'Alcoi durant el segle XIX

Show full item record

Garrigós Oltra, LFN.; Blanes Nadal, G.; Millán Verdú, C. (2013). Patents, formació industrial i iniciatives empresarials de substrat químic a la ciutat d'Alcoi durant el segle XIX. Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica. 6:33-52. doi:10.2436/20.2006.01.177

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/82577

Files in this item

Item Metadata

Title: Patents, formació industrial i iniciatives empresarials de substrat químic a la ciutat d'Alcoi durant el segle XIX
Author: Garrigós Oltra, Lluís Francesc Narcís Blanes Nadal, Georgina Millán Verdú, Carlos
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Física Aplicada - Departament de Física Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Issued date:
Abstract:
[EN] Between 1866 and 1900 about fifty privileges and patents were registered with chemical interest linked to Alcoy consolidated industries in this period, such as matches or articles of textile and paper industries. ...[+]


[CA] Entre 1866 i 1900 es van registrar prop de 50 privilegis i patents vinculats amb la indústria química consolidada a Alcoi, entre aquests, llumins, o articles de la indústria tèxtil i del paper. Gairebé el 50% d aquestes ...[+]
Subjects: Patents , Química , Indústria , Educació tecnològica , Alcoi , Chemistry , Industry , Technical education , Alcoy
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Source:
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica. (issn: 2013-1666 ) (eissn: 2013-9640 )
DOI: 10.2436/20.2006.01.177
Publisher:
Hemeroteca Científica Catalana
Publisher version: http://dx.doi.org/10.2436/20.2006.01.177
Type: Artículo

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record