- -

Coordenades d'un vector respecte a una base i bases ortonormals en Rn

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Coordenades d'un vector respecte a una base i bases ortonormals en Rn

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2017). Coordenades d'un vector respecte a una base i bases ortonormals en Rn. http://hdl.handle.net/10251/83336

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/83336

Video Viewer

Item Metadata

Title: Coordenades d'un vector respecte a una base i bases ortonormals en Rn
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
Definim les coordenades d'un vector de R^n respecte a una base i expliquem com calcular-les. A més a més, mostrem el cas especial del càlcul de coordenades respecte a una base ortonormal.
Subjects: Espai vectorial , base , independència lineal , generador , dimensió , coordenades , ortogonal , ortonormal
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=edc10090-5374-11e7-9e16-d7ba9128c149
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Es requereix un coneixement bàsic de les propietats de l'espai R^n i una habilitat suficient en el treball amb matrius.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record