- -

Model de biblioteca universitària: la Biblioteca del Campus Gandia dins d'un edifici CRAI

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Model de biblioteca universitària: la Biblioteca del Campus Gandia dins d'un edifici CRAI

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author López González, Adrián
dc.contributor.author Dos Santos Pérez, Carmina Matilde
dc.contributor.author Sastre Miralles, Natalia
dc.contributor.author Llodrá Sendra, Mª Amparo
dc.date.accessioned 2010-05-24T12:19:40Z
dc.date.available 2010-05-24T12:19:40Z
dc.date.issued 2010-05-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/8338
dc.description.abstract La Biblioteca Campus Gandia de la Universitat Politècnica de Valencia disposa des d'octubre de 2009 d'unes noves instal·lacions dins d'un edifici CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació), un edifici de nova construcció, innovador en la seua concepció, adaptat a les exigències universitàries (EEES, nous títols,etc.) i integrador de serveis com la Biblioteca, el Servei d'Informàtica i el Centre de Llengües. Es presenta un model de Biblioteca universitària-CRAI on l'espai existent possibilita la creació de serveis dinàmics i adaptats a les necessitats docents, a les noves metodologies d'aprenentatge i als trets de la pròpia biblioteca (col·leccions, recursos humans, equipaments). Es descriu com s'han engegat les noves instal·lacions, quines accions d'adaptació s'han anat fent, i quines són les primeres valoracions en relació al funcionament. en_EN
dc.language Catalán en_EN
dc.publisher COBDC en_EN
dc.rights Reserva de todos los derechos en_EN
dc.title Model de biblioteca universitària: la Biblioteca del Campus Gandia dins d'un edifici CRAI en_EN
dc.type Comunicación en congreso en_EN
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Biblioteca y Documentación Científica - Biblioteca i Documentació Científica
dc.description.bibliographicCitation López González, A.; Dos Santos Pérez, CM.; Sastre Miralles, N.; Llodrá Sendra, MA. (2010). Model de biblioteca universitària: la Biblioteca del Campus Gandia dins d'un edifici CRAI. COBDC. http://hdl.handle.net/10251/8338 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record