- -

Com decidir-se per un sistema RFID: l'experiència de la Biblioteca Campus Gandia, UPV.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Com decidir-se per un sistema RFID: l'experiència de la Biblioteca Campus Gandia, UPV.

Show full item record

Sastre Miralles, N.; Llodrá Sendra, MA.; López González, A.; Dos Santos Pérez, CM. (2010). Com decidir-se per un sistema RFID: l'experiència de la Biblioteca Campus Gandia, UPV. COBDC. http://hdl.handle.net/10251/8339

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/8339

Files in this item

Item Metadata

Title: Com decidir-se per un sistema RFID: l'experiència de la Biblioteca Campus Gandia, UPV.
Author: Sastre Miralles, Natalia Llodrá Sendra, Mª Amparo López González, Adrián Dos Santos Pérez, Carmina Matilde
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Biblioteca y Documentación Científica - Biblioteca i Documentació Científica
Issued date:
Abstract:
La tecnologia RFID (Radio Freqüència i Identificació) està en aquests moments en plena expansió en l'àmbit bibliotecari a Espanya com a eina per a la gestió de la col·lecció i els serveis. En aquesta comunicació es ...[+]
Subjects: Biblioteca Campus Gandia , Biblioteca universitaria , Gestió de la col·lecció , RFID
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Source:
12 Jornades Catalanes d'Informació i Documentació.
Publisher:
COBDC
Type: Comunicación en congreso

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record