- -

Algorismes Forward i Backward

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Algorismes Forward i Backward

Show full item record

Juan Císcar, A.; Sanchis Navarro, JA.; Civera Saiz, J. (2017). Algorismes Forward i Backward. http://hdl.handle.net/10251/84009

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/84009

Video Viewer

Item Metadata

Title: Algorismes Forward i Backward
Author: Juan Císcar, Alfonso Sanchis Navarro, José Alberto Civera Saiz, Jorge
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Issued date:
Abstract:
Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: 1) Explicar la dificultat de calcular la probabilitat d'una cadena amb un model de Markov ocult; 2) Calcular la probabilitat d'una cadena amb l'algorisme Forward; i ...[+]
Subjects: sistemes intel·ligents , aprenentatge automàtic , models de Markov ocults
UNESCO code: 3304 - Tecnología de los ordenadores (microelectrónica)
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=32ed2240-1cec-11e6-ba42-17f76559fd2f
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: Objecte d'introducció als algorismes Forward i Backward per a models de Markov ocults, el qual ha de complementar-se mitjançant resolució d'exercicis en classe.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Muy bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record