- -

Anàlisi de la situació actual del sector tèxtil per a la llar a la Vall d'Albaida i propostes de futur

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi de la situació actual del sector tèxtil per a la llar a la Vall d'Albaida i propostes de futur

Show full item record

Soler Penadés, M. (2016). Anàlisi de la situació actual del sector tèxtil per a la llar a la Vall d'Albaida i propostes de futur. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/84684

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/84684

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi de la situació actual del sector tèxtil per a la llar a la Vall d'Albaida i propostes de futur
Author: Soler Penadés, Maria
Director(s): Capó Vicedo, Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses
Read date / Event date:
2016-09-22
Issued date:
Abstract:
Aquest projecte tracta buscar nous camins per a les empreses del sector tèxtil de la llar de la zona de la Vall d'Albaida, enfocats a superar la crisi que fa anys que estan patint.
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)-Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA)
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record