- -

La producció de resina colofònia a Espanya

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La producció de resina colofònia a Espanya

Show full item record

Zalbidea Muñoz, MA. (2015). La producció de resina colofònia a Espanya. Arché. (10):47-56. http://hdl.handle.net/10251/85198

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/85198

Files in this item

Item Metadata

Title: La producció de resina colofònia a Espanya
Author: Zalbidea Muñoz, Maria Antonia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio - Institut Universitari de Restauració del Patrimoni
Issued date:
Abstract:
Al llarg de la història, els diferents pobles han utilitzat la resina i els seus derivats en infinitat de tasques domèstiques, pictòriques i d'intercanvis comercials. L'extracció de la resina va constituir, durant molts ...[+]
Subjects: resina , colofònia , miera , resiners , trementina
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Source:
Arché. (issn: 1887-3960 )
Publisher:
Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV
Type: Artículo

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record