- -

Estudi tècnic i estilístic de les pintures murals de l'església de San Miguel d'Ambel (Saragossa) i la pintura mural aragonesa del segle XIV

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi tècnic i estilístic de les pintures murals de l'església de San Miguel d'Ambel (Saragossa) i la pintura mural aragonesa del segle XIV

Show full item record

Borredà Sanjuan, M.; Zalbidea Muñoz, MA. (2015). Estudi tècnic i estilístic de les pintures murals de l'església de San Miguel d'Ambel (Saragossa) i la pintura mural aragonesa del segle XIV. Arché. (10):233-240. http://hdl.handle.net/10251/85210

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/85210

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi tècnic i estilístic de les pintures murals de l'església de San Miguel d'Ambel (Saragossa) i la pintura mural aragonesa del segle XIV
Author: Borredà Sanjuan, Marina Zalbidea Muñoz, Maria Antonia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio - Institut Universitari de Restauració del Patrimoni
Issued date:
Abstract:
L'església de San Miguel d'Ambel (Saragossa) va ser declarada Bé d’Interès Cultural el 2001, reconeixement que va portar a la posada en valor del monument i posteriors intervencions de restauració. Entre el 2013 i el 2014 ...[+]
Subjects: Ambel , pintura mural , emblanquinat
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Source:
Arché. (issn: 1887-3960 )
Publisher:
Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV
Type: Artículo

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record