- -

Estudi tècnic i estilístic de les pintures murals de l'església de San Miguel d'Ambel (Saragossa) i la pintura mural aragonesa del segle XIV

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Estudi tècnic i estilístic de les pintures murals de l'església de San Miguel d'Ambel (Saragossa) i la pintura mural aragonesa del segle XIV

Mostrar el registro completo del ítem

Borredà Sanjuan, M.; Zalbidea Muñoz, MA. (2015). Estudi tècnic i estilístic de les pintures murals de l'església de San Miguel d'Ambel (Saragossa) i la pintura mural aragonesa del segle XIV. Arché. (10):233-240. http://hdl.handle.net/10251/85210.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/85210

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Estudi tècnic i estilístic de les pintures murals de l'església de San Miguel d'Ambel (Saragossa) i la pintura mural aragonesa del segle XIV
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio - Institut Universitari de Restauració del Patrimoni
Fecha difusión:
Resumen:
L'església de San Miguel d'Ambel (Saragossa) va ser declarada Bé d’Interès Cultural el 2001, reconeixement que va portar a la posada en valor del monument i posteriors intervencions de restauració. Entre el 2013 i el 2014 ...[+]
Palabras clave: Ambel , pintura mural , emblanquinat
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Fuente:
Arché. (issn: 1887-3960 )
Editorial:
Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV
Tipo: Artículo

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem