- -

Disseny d'un sistema de control per a l'entorn de la Indústria 4.0

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d'un sistema de control per a l'entorn de la Indústria 4.0

Show full item record

Alberola Canet, V. (2017). Disseny d'un sistema de control per a l'entorn de la Indústria 4.0. http://hdl.handle.net/10251/85374.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/85374

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny d'un sistema de control per a l'entorn de la Indústria 4.0
Author: Alberola Canet, Vicent
Director(s): Llorca Alcón, Manuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors
Read date / Event date:
2017-06-27
Issued date:
Abstract:
[EN] The project aims to create an example to apply the paradigm of Industry 4.0, the object is the digitization of factories, more autonomous, much more efficient. The use of sensors, computer systems such as Arduino, ...[+]


[CAT] El projecte pretén crear un exemple per aplicar el paradigma de la Indústria 4.0, el que es pretén és la digitalització de les fàbriques per a que arriben a ser autònomes, més eficients tant a la producció com a ...[+]


[ES] El proyecto pretende crear un ejemplo para aplicar el paradigma de la Industria 4.0, lo que se pretende es la digitalización de las fábricas para que llegen a ser autónomas, más eficientes tanto en la producción como ...[+]
Subjects: Arduino , raspberry , control systems , sensors , IoT , Big Data , sistemas de control , sensores , Internet de las cosas
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record