- -

Relacions de dependència. El rang per files i per columnes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Relacions de dependència. El rang per files i per columnes

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2017). Relacions de dependència. El rang per files i per columnes. http://hdl.handle.net/10251/85917

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/85917

Video Viewer

Item Metadata

Title: Relacions de dependència. El rang per files i per columnes
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
En aquest vídeo expliquem com trobar relacions de dependència entre les columnes o les files d'una matriu, fent servir les formes esglaonades de la matriu. A més a més, provem que el rang coincideix amb el nombre de ...[+]
Subjects: dependència lineal , independència , rang , esglaonament , Gauss , Jordan , matriu , files , columnes , operació elemental
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=39d89710-6ef8-11e7-a150-7bebb3eac7c3
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Es requereix el coneixement previ del rang d'una matriu, entès com el nombre de files no nul·les d'una forma esglaonada de la matriu, o com el nombre d'elements principals.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Bajo
Typical Learning Time: 20 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record