- -

L'organització i la gestió arxivística dels parlaments autonòmics espanyols : estudi comparatiu

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

L'organització i la gestió arxivística dels parlaments autonòmics espanyols : estudi comparatiu

Show full item record

Claramunt Martorell, JJ. (2010). L'organització i la gestió arxivística dels parlaments autonòmics espanyols : estudi comparatiu. http://hdl.handle.net/10251/8600.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/8600

Files in this item

Item Metadata

Title: L'organització i la gestió arxivística dels parlaments autonòmics espanyols : estudi comparatiu
Author: Claramunt Martorell, Juan Jesús
Director(s): Ontalba Ruipérez, José Antonio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2010-05-13
Issued date:
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
degree: Licenciatura en Documentación-Llicenciatura en Documentació
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record