- -

Disseny i desenvolupament d'un espectròmetre òptic versàtil de baix cost

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny i desenvolupament d'un espectròmetre òptic versàtil de baix cost

Show full item record

Monreal Trigo, J. (2017). Disseny i desenvolupament d'un espectròmetre òptic versàtil de baix cost. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/87701

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/87701

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny i desenvolupament d'un espectròmetre òptic versàtil de baix cost
Author: Monreal Trigo, Javier
Director(s): Monsoriu Serra, Juan Antonio Ferrando Martín, Vicente
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Universitat Politècnica de València. Departamento de Física Aplicada - Departament de Física Aplicada
Read date / Event date:
2017-07-14
Issued date:
Abstract:
Making use of the diffraction phenomenon, it is designed and developed a versatile low-cost optic spectrometer. After its wavelength calibration using diodes-lasers and amplitude calibration using a continuous source, it ...[+]


En aquesta memòria es detalla el procés de disseny, desenvolupament i prototipatge d’un sistema de mesura de l’espectre visible. L’objectiu a complir és l’obtenció d’un dispositiu reproduïble, competitiu a nivell tècnic ...[+]
Subjects: diffraction , light , image sensor , camera , spectrum , spectrometer , spectrophotometer , optical spectrometer , optics , diffractive optics , low-cost , design , development , prototyping , prototype , 3D printing , device , teaching-friendly , difracció , llum , sensor d'imatge , càmera , espectre , espectròmetre , espectrofotòmetre , espectròmetre òptic , òptica , òptica difractiva , baix cost , disseny , desenvolupament , prototipatge , prototip , impressió 3D , dispositiu , docent , docència
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record