- -

Plà informàtic del departament de personal en una organització pública : IVADIS, Institut Valencià d'Atenció al DIScapacitat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Plà informàtic del departament de personal en una organització pública : IVADIS, Institut Valencià d'Atenció al DIScapacitat

Show full item record

Ramiro Pastor, J. (2004). Plà informàtic del departament de personal en una organització pública : IVADIS, Institut Valencià d'Atenció al DIScapacitat. http://hdl.handle.net/10251/8840.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/8840

Files in this item

Item Metadata

Title: Plà informàtic del departament de personal en una organització pública : IVADIS, Institut Valencià d'Atenció al DIScapacitat
Author: Ramiro Pastor, José
Director(s): Torralba Martínez, José María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2004-07-12
Issued date:
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record