- -

Diseño de logotipo y manual de identidad corporativa

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Diseño de logotipo y manual de identidad corporativa

Show full item record

Sánchez Vallés, E. (2017). Diseño de logotipo y manual de identidad corporativa. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/88515

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/88515

Files in this item

Item Metadata

Title: Diseño de logotipo y manual de identidad corporativa
Author: Sánchez Vallés, Elena
Director(s): Alberola Sendra, Joan Enric
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Gráfica - Departament d'Enginyeria Gràfica
Read date / Event date:
2017-09-15
Issued date:
Abstract:
Aquesta projecte té per objecte el desenvolupament i aplicació d¿una nova imatge corporativa per a la clínica veterinària Zoo Center, situada en la localitat de Torrevieja (Alacant). Es tracta d¿un encàrrec per part dels ...[+]
Subjects: Identidad Visual , Manual de Identidad , Logo , Visual identity , Logotipo
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record