- -

Anàlisi, disseny i implementació d'una aplicació gràfica per al càlcul d'instal·lacions geotèrmiques

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi, disseny i implementació d'una aplicació gràfica per al càlcul d'instal·lacions geotèrmiques

Show full item record

Gimeno Crespo, JA. (2010). Anàlisi, disseny i implementació d'una aplicació gràfica per al càlcul d'instal·lacions geotèrmiques. http://hdl.handle.net/10251/8929.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/8929

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi, disseny i implementació d'una aplicació gràfica per al càlcul d'instal·lacions geotèrmiques
Author:
Director(s): Bonastre Pina, Alberto
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2010-04-20
Issued date:
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record