- -

Caracterización morfológica y agronómica de una colección de variedades de tomate y pimiento de la comarca de la Vall d Albaida

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Caracterización morfológica y agronómica de una colección de variedades de tomate y pimiento de la comarca de la Vall d Albaida

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Soler Aleixandre, Salvador es_ES
dc.contributor.advisor Figás Moreno, María del Rosario es_ES
dc.contributor.author Lara Minda, Mauricio Ruben es_ES
dc.date.accessioned 2017-10-26T07:20:23Z
dc.date.available 2017-10-26T07:20:23Z
dc.date.created 2017-09-28
dc.date.issued 2017-10-26 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/90056
dc.description.abstract In the Valencian region of La Vall d'Albaida there is a set of traditional varieties of tomato and pepper cultivated for generations. The objective of the present work was the morphological and agronomic characterization of a collection of 11 traditional tomato varieties and 4 pepper varieties collected in the villages of Agullent, Bocairent, Fontanars del Alforins and Ontinyent of the said region. The characterization made it possible to show the different varieties of tomato and pepper cultivated. In the case of the tomato, it is remarkable the existence of varieties belonging to the "Valenciana" type, both red and pink, "Rosada Plana" or "Del Pebre" type. Some of these varieties such as "Rosada Plana" or "Valenciana Rosada" d'Agullent stand out for their good taste and meatiness. Some of them also stand out for their productivity (about 5 kg / plant in autumn cycle and about 6 kg / plant in spring-summer cycle). In the case of the pepper, of the 4 varieties tested, 2 have been of the "Pericana" type and the other two of the "Ditet" type, the latter being used as a pickle. It has been remarkable that the characterization of the "Pericana" entrances, a type of pepper very common in the regions of El Comtat, L'Alcoià and La Vall d'Albaida used toast and mixed with other vegetables, has allowed the stablishment of the characteristics that distinguish it from other commercial types like the "Italian" that make it competitive in the market. In this sense the work done has made it possible to typify the traditional tomato and pepper varieties of La Vall d'Albaida. This can be the first step to valorise these products, which can become profitable varieties for farmers in the area. es_ES
dc.description.abstract A la comarca valenciana de La Vall d'Albaida hi ha un conjunt de varietats tradicionals de tomaca i pebrot cultivades durant generacions. L'objectiu del present treball ha estat la caracterització morfològica i agronòmica d'una col·lecció de 11 varietats tradicionals de tomaca i 4 de pebrot col·lectada en els pobles d'Agullent, Bocairent, Fontanars dels Alforins i Ontinyent de l'esmentada comarca. La caracterització realitzada ha permès posar de manifest els diferents tipus varietals de tomaca i pebrot conreats. En el cas de la tomaca, és remarcable l'existència de varietats pertanyents al tipus "Valenciana" tant de color vermell com rosat, al tipus "Rosada Plana" o al tipus "Del Pebre". Algunes d'aquestes varietats com la "Rosada Plana" o "Valenciana Rosada" d'Agullent destaquen pel seu bon gust i carnositat. Algunes d'elles a més, destaquen per la seva productivitat (al voltant de 5 kg / planta en cicle de tardor i al voltant de 6 kg / planta en cicle de primavera-estiu). En el cas del pebrot, de les 4 varietats provades, 2 han estat de tipus "Pericana" i les altres dues del tipus "ditet", utilitzades aquestes últimes com adobat. Ha estat remarcable, el fet que la caracterització de les entrades tipus "Pericana", un tipus de pebrot molt comú a les comarques del Comtat, l'Alcoià i La Vall d'Albaida utilitzat rostit i barrejat amb altres hortalisses, ha permès establir les característiques que el distingeixen d'altres tipus comercials com el "Italià" que li fan competència en el mercat. En aquest sentit el treball realitzat ha permès tipificar les varietats tradicionals de tomaca i pebrot de La Vall d'Albaida. Això pot ser el primer pas per valoritzar aquests productes, els quals poden arribar a constituir varietats rendibles per als agricultors de la zona. es_ES
dc.description.abstract [CA] A la comarca valenciana de La Vall d'Albaida hi ha un conjunt de varietats tradicionals de tomaca i pebrot cultivades durant generacions. L'objectiu del present treball ha estat la caracterització morfològica i agronòmica d'una col·lecció de 11 varietats tradicionals de tomaca i 4 de pebrot col·lectada en els pobles d'Agullent, Bocairent, Fontanars dels Alforins i Ontinyent de l'esmentada comarca. La caracterització realitzada ha permès posar de manifest els diferents tipus varietals de tomaca i pebrot conreats. En el cas de la tomaca, és remarcable l'existència de varietats pertanyents al tipus "Valenciana" tant de color vermell com rosat, al tipus "Rosada Plana" o al tipus "Del Pebre". Algunes d'aquestes varietats com la "Rosada Plana" o "Valenciana Rosada" d'Agullent destaquen pel seu bon gust i carnositat. Algunes d'elles a més, destaquen per la seva productivitat (al voltant de 5 kg / planta en cicle de tardor i al voltant de 6 kg / planta en cicle de primavera-estiu). En el cas del pebrot, de les 4 varietats provades, 2 han estat de tipus "Pericana" i les altres dues del tipus "ditet", utilitzades aquestes últimes com adobat. Ha estat remarcable, el fet que la caracterització de les entrades tipus "Pericana", un tipus de pebrot molt comú a les comarques del Comtat, l'Alcoià i La Vall d'Albaida utilitzat rostit i barrejat amb altres hortalisses, ha permès establir les característiques que el distingeixen d'altres tipus comercials com el "Italià" que li fan competència en el mercat. En aquest sentit el treball realitzat ha permès tipificar les varietats tradicionals de tomaca i pebrot de La Vall d'Albaida. Això pot ser el primer pas per valoritzar aquests productes, els quals poden arribar a constituir varietats rendibles per als agricultors de la zona. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Pepper es_ES
dc.subject Tomato es_ES
dc.subject Traditional variety es_ES
dc.subject Morphologic and agronomic characterization es_ES
dc.subject Caracterització morfológica i agronómica es_ES
dc.subject Caracterización morfológica y agronómica es_ES
dc.subject Variedad tradicional es_ES
dc.subject Tomate es_ES
dc.subject Pimiento es_ES
dc.subject Varietat tradicional es_ES
dc.subject Tomaca es_ES
dc.subject Pebrot es_ES
dc.subject.classification GENETICA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Mejora Genética Vegetal-Màster Universitari en Millora Genètica Vegetal es_ES
dc.title Caracterización morfológica y agronómica de una colección de variedades de tomate y pimiento de la comarca de la Vall d Albaida es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Biotecnología - Departament de Biotecnologia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Lara Minda, MR. (2017). Caracterización morfológica y agronómica de una colección de variedades de tomate y pimiento de la comarca de la Vall d Albaida. http://hdl.handle.net/10251/90056 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\73354 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record