- -

BOUPV 106 SUPLEMENT

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

BOUPV 106 SUPLEMENT

Mostrar el registro completo del ítem

Secretaría General (2017). BOUPV 106 SUPLEMENT. http://hdl.handle.net/10251/90824

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/90824

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: BOUPV 106 SUPLEMENT
Otro titulo: Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València nº106 Suplement
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Secretaría General - Secretaria General
Fecha difusión:
Resumen:
III. Informació d’interès per a la comunitat universitària 3_Resolució del rector, del dia 1 de juny de 2017, per la qual s’aprova l’estructura orgànica i funcional dels òrgans de govern i representació unipersonals ...[+]


III. Información de interés para la comunidad universitaria 3_Resolución del rector, de 01 de junio de 2017, por la que se aprueba la estructura orgánica y funcional de los órganos de gobierno y representación unipersonales ...[+]
Palabras clave: BOUPV , Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València
Derechos de uso: Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd)
Fuente:
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (BOUPV). (issn: 1887-2298 )
Descripción: Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València_ Núm. 106 _Suplement_.
Tipo: Otros

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem