- -

BOUPV 106 SUPLEMENT

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

BOUPV 106 SUPLEMENT

Show full item record

Secretaría General (2017). BOUPV 106 SUPLEMENT. http://hdl.handle.net/10251/90824

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/90824

Files in this item

Item Metadata

Title: BOUPV 106 SUPLEMENT
Secondary Title: Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València nº106 Suplement
Author: Secretaría General
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Secretaría General - Secretaria General
Issued date:
Abstract:
III. Informació d’interès per a la comunitat universitària 3_Resolució del rector, del dia 1 de juny de 2017, per la qual s’aprova l’estructura orgànica i funcional dels òrgans de govern i representació unipersonals ...[+]


III. Información de interés para la comunidad universitaria 3_Resolución del rector, de 01 de junio de 2017, por la que se aprueba la estructura orgánica y funcional de los órganos de gobierno y representación unipersonales ...[+]
Subjects: BOUPV , Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València
Copyrigths: Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd)
Source:
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (BOUPV). (issn: 1887-2298 )
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Description: Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València_ Núm. 106 _Suplement_.
Type: Otros

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record