- -

La Universitat Politècnica de València, nova sòcia de l'empresa Demanda Activa d'Energia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La Universitat Politècnica de València, nova sòcia de l'empresa Demanda Activa d'Energia

Show full item record

Zurano Conches, L. (2010). La Universitat Politècnica de València, nova sòcia de l'empresa Demanda Activa d'Energia. http://hdl.handle.net/10251/9084.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/9084

Files in this item

Item Metadata

Title: La Universitat Politècnica de València, nova sòcia de l'empresa Demanda Activa d'Energia
Author: Zurano Conches, Luis
Read date / Event date:
2010-12-16
Issued date:
Abstract:
La Universitat Politècnica de València és nova sòcia de l'empresa Demanda Activa d'Energia S.L, l'objectiu del qual és proporcionar servicis energètics integrals que permeten als clients una gestió més eficient del consum ...[+]
Subjects: Campus de vera
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Description: Lugar: Vera Protagonistas: Carlos Álvarez Bel, Juan Juliá Tipo de evento: Firma rector
Type: Nota de Prensa

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record