- -

Aportacions a la millora d'un sistema interactiu d'ajuda a la traducció basat en mètodes estadístics

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aportacions a la millora d'un sistema interactiu d'ajuda a la traducció basat en mètodes estadístics

Show full item record

Silvestre Cerdà, JA. (2010). Aportacions a la millora d'un sistema interactiu d'ajuda a la traducció basat en mètodes estadístics. http://hdl.handle.net/10251/9109.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/9109

Files in this item

Item Metadata

Title: Aportacions a la millora d'un sistema interactiu d'ajuda a la traducció basat en mètodes estadístics
Author: Silvestre Cerdà, Joan Albert
Director(s): Andrés Ferrer, Jesús Civera Saiz, Jorge
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2010-11-18
Issued date:
Abstract:
El propòsit d'aquest treball és, doncs, millorar les prestacions d'aquests sistemes. S'han plantejat una sèrie de millores que afecten directament al sistema de traducció automàtica subjacent, ja que és aquest el que ...[+]
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record