- -

Aportacions a la millora d'un sistema interactiu d'ajuda a la traducció basat en mètodes estadístics

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Aportacions a la millora d'un sistema interactiu d'ajuda a la traducció basat en mètodes estadístics

Mostrar el registro completo del ítem

Silvestre Cerdà, JA. (2010). Aportacions a la millora d'un sistema interactiu d'ajuda a la traducció basat en mètodes estadístics. http://hdl.handle.net/10251/9109.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/9109

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Aportacions a la millora d'un sistema interactiu d'ajuda a la traducció basat en mètodes estadístics
Autor:
Director(es): Andrés Ferrer, Jesús Civera Saiz, Jorge
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Fecha acto/lectura:
2010-11-18
Fecha difusión:
Resumen:
El propòsit d'aquest treball és, doncs, millorar les prestacions d'aquests sistemes. S'han plantejat una sèrie de millores que afecten directament al sistema de traducció automàtica subjacent, ja que és aquest el que ...[+]
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
Titulación: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem