- -

Análisis Funcional de un Sistema ERP-SAP

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Análisis Funcional de un Sistema ERP-SAP

Show full item record

Pérez Moreno, A. (2014). Análisis Funcional de un Sistema ERP-SAP. http://hdl.handle.net/10251/91230

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/91230

Files in this item

Item Metadata

Title: Análisis Funcional de un Sistema ERP-SAP
Author: Pérez Moreno, Adrián
Director(s): Lemus Zúñiga, Lenin Guillermo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2014-09-30
Issued date:
Abstract:
Definición y elección de ERP. Realización de un estudio de los componentes principales de un sistema SAP-ERP y su funcionamiento. Caso de uso: proceso logístico completo.
Subjects: BAPI , Proceso , SAP , Módulo , ERP , ABAP , R/3 , Business framework
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record