- -

Llibre il·lustrat "Amb paraules o sense elles"

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Llibre il·lustrat "Amb paraules o sense elles"

Show full item record

González Llorens, M. (2017). Llibre il·lustrat "Amb paraules o sense elles". http://hdl.handle.net/10251/91647

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/91647

Files in this item

Item Metadata

Title: Llibre il·lustrat "Amb paraules o sense elles"
Author: González Llorens, Miriam
Director(s): Espi Cerda, Emilio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2017-07-13
Issued date:
Abstract:
This project consists of a paperback book that includes a series of illustrated texts, which have been grouped by chapters. Thus, I worked different abilities arts such as drawing, graphic techniques and digital, deepening ...[+]


Aquest projecte consisteix en un llibre de butxaca que inclou una sèrie de textos il·lustrats, els quals han sigut agrupats mitjançant capítols. D'aquesta manera, he treballat, distintes destresses artístiques com el dibuix, ...[+]
Subjects: Book , technical , illustration , design. , Llibre , tècniques , il·lustració , disseny.
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record