- -

Dissenys per a la teua pell. Catàleg de tatuatges

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Dissenys per a la teua pell. Catàleg de tatuatges

Show full item record

Miñana Pastor, S. (2017). Dissenys per a la teua pell. Catàleg de tatuatges. http://hdl.handle.net/10251/92741

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/92741

Files in this item

Item Metadata

Title: Dissenys per a la teua pell. Catàleg de tatuatges
Author:
Director(s): Pascual Buyé, María Dolores
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Read date / Event date:
2017-07-14
Issued date:
Abstract:
The TFG consists of the elaboration of a catalog of designs for tattoos. The technique will be watercolor and line


El treball final de grau consisteix en l'elaboració de un catàleg de disenys per a tatuatges. Ens centrarem, en el procès del dibuixos de linia i color realitzant-los mitjançant la línia i l'aquarel·la.
Subjects: Tattoo , catalog , draw , line , watercolour , Tatuatge , catàleg , dibuix , linia , aquarel·la
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record