- -

L'ESPAI QUE CONVERSA, Estudi de creació d'un banc a l'espai públic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

L'ESPAI QUE CONVERSA, Estudi de creació d'un banc a l'espai públic

Show full item record

Tormo Jordá, C. (2017). L'ESPAI QUE CONVERSA, Estudi de creació d'un banc a l'espai públic. http://hdl.handle.net/10251/92803

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/92803

Files in this item

Item Metadata

Title: L'ESPAI QUE CONVERSA, Estudi de creació d'un banc a l'espai públic
Author: Tormo Jordá, Carmen
Director(s): Vilar García, Sara
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2017-07-14
Issued date:
Abstract:
Our TFG entitled "The space that talks" is composed of a Series of photographs, engravings and sculptures that will try to explain The meaning of this work. It is a process of creation of an urban space where the People ...[+]


El nostre TFG ttulat "L'espai que conversa" es compon d'una sèrie de fotografes, gravats i escultures que en conjunt construeixen o donen signifcant a una idea que aquest any hem intentat formar amb la construcció d'un ...[+]
Subjects: Talking space , city , people , building of spaces , Espai de conversa , ciutat , persones , construcció d'espais
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record