- -

CREACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EL X ANIVERSARIO DE MERUTS FESTIVAL

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

CREACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EL X ANIVERSARIO DE MERUTS FESTIVAL

Show full item record

Celada Belda, D. (2016). CREACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EL X ANIVERSARIO DE MERUTS FESTIVAL. http://hdl.handle.net/10251/92936

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/92936

Files in this item

Item Metadata

Title: CREACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EL X ANIVERSARIO DE MERUTS FESTIVAL
Author: Celada Belda, Delia
Director(s): Zarraga Llorens, Josefa María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2016-09-26
Issued date:
Abstract:
El present treball de fi de grau té com objectiu el disseny i producció d¿un projecte escenogràfic de baix pressupost per al festival de música anomenat ¿Meruts Festival¿. Aquest festival de concerts està organitzat de ...[+]
Subjects: Escenografia , escenografia i reciclatge , escenografia en concerts , baix pressupost , escenografia col¿lectiva.
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record