- -

Pla estratègic del Grup d'Empreses ASS-4

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pla estratègic del Grup d'Empreses ASS-4

Show full item record

Gómez Llácer, E. (2017). Pla estratègic del Grup d'Empreses ASS-4. http://hdl.handle.net/10251/95323

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/95323

Files in this item

Item Metadata

Title: Pla estratègic del Grup d'Empreses ASS-4
Author: Gómez Llácer, Elena
Director(s): Capó Vicedo, Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses
Read date / Event date:
2017-09-27
Issued date:
Abstract:
L'objectiu d'aquest Treball Final de Grau es desenvolupar un Pla estratègic, en el què es defineixen les característiques del model de negoci Grup d'Empreses ASS-4, tant com els procediments i estratègies que es desenvoluparan ...[+]
Subjects: Pla estratègic , Empreses de neteja
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record