- -

Pla de Màrqueting Digital per a l'empresa Practicel S.L

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pla de Màrqueting Digital per a l'empresa Practicel S.L

Show full item record

Aura Boronat, A. (2017). Pla de Màrqueting Digital per a l'empresa Practicel S.L. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/97681

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/97681

Files in this item

Item Metadata

Title: Pla de Màrqueting Digital per a l'empresa Practicel S.L
Author: Aura Boronat, Arnau
Director(s): Bernabeu Soler, Pablo Andrés Expósito Langa, Manuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicaciones - Departament de Comunicacions
Read date / Event date:
2017-05-16
Issued date:
Abstract:
[ES] El TFG consiste en la viabiliad de la venta online de una empresa. Para ello se analizarán empresas del sector tanto a nivel autonómico y nacional con el fin de averiguar la competencia en la venta online. Se analizaran ...[+]


[EN] Practicel S.L. is a company in the paper industry that is constantly growing. The company tries to focus on innovation, new markets and search for brand recognition. Through a strategic analysis of the company, ...[+]


[CA] Practicel S.L. es una empresa del sector del paper que es troba en constant creixement. L'empresa intenta centrar-se en la innovació, cerca de nou me rcats i pel reconeixement de marca. Mitjançant una anàlisi estratègic ...[+]
Subjects: Sitio web , Posicionamiento , Venta online , Estudio de mercado , Viabilidad
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)-Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA)
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record