- -

Gestió d’expedients de navegació. Nom de l’aplicació: NAVEGA

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Gestió d’expedients de navegació. Nom de l’aplicació: NAVEGA

Show full item record

Pastor Guitart, A. (2018). Gestió d’expedients de navegació. Nom de l’aplicació: NAVEGA. http://hdl.handle.net/10251/101191

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/101191

Files in this item

Item Metadata

Title: Gestió d’expedients de navegació. Nom de l’aplicació: NAVEGA
Author: Pastor Guitart, Albert
Director(s): Sanchis Pastor, Emilio Luis Marzal Calatayud, Eliseo Jorge
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2018-04-16
Issued date:
Abstract:
[CA] Desenvolupar una aplicació per a gestionar els expedientes de navegació, tant mateix com la creació i modificació d’aquests. L’aplicació disposarà d’un buscador d’expedients que es podrà gastar introduint qualsevol ...[+]


[ES] Desarrollar una aplicación para gestionar los expedientes de navegación, de igual manera que la creación y modificación de estos. La aplicación dispondrá de un buscador de expedientes que se podrá gastar introduciendo ...[+]


[EN] Develop an application to manage navigation files, as well as the creation and modification of them. The application will have a searcher of files that can be use by entering any word related to the file itself or ...[+]
Subjects: Expedients , CHJ , Visual basic , .NET , LinQ , Navegació , Expedientes , Navegación , Files , Navigation
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record