- -

Gestió d’expedients de navegació. Nom de l’aplicació: NAVEGA

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Gestió d’expedients de navegació. Nom de l’aplicació: NAVEGA

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Sanchis Pastor, Emilio Luis es_ES
dc.contributor.advisor Marzal Calatayud, Eliseo Jorge es_ES
dc.contributor.author Pastor Guitart, Albert es_ES
dc.date.accessioned 2018-05-02T09:10:28Z
dc.date.available 2018-05-02T09:10:28Z
dc.date.created 2018-04-16
dc.date.issued 2018-05-02 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/101191
dc.description.abstract [CA] Desenvolupar una aplicació per a gestionar els expedientes de navegació, tant mateix com la creació i modificació d’aquests. L’aplicació disposarà d’un buscador d’expedients que es podrà gastar introduint qualsevol paraula relacionada amb el propi expedient o amb les dades de la sol·licitud de navegació associada. Els resultats de la recerca es mostrarà en una taula on podrem seleccionar un registre per a veure la seua informació. També tindrà una altra opció que obrirà un nou formulari per a crear un nou expedient i crear la nova sol·licitud que es vol introduir en el sistema. es_ES
dc.description.abstract [ES] Desarrollar una aplicación para gestionar los expedientes de navegación, de igual manera que la creación y modificación de estos. La aplicación dispondrá de un buscador de expedientes que se podrá gastar introduciendo cualquier palabra relacionada con el propio expediente o con los datos de la solicitud de navegación asociada. Los resultados de la búsqueda se mostrarán en una tabla donde podremos seleccionar un registro para ver su información. También tendrá otra opción que abrirá un nuevo formulario para crear un nuevo expediente y una nueva solicitud que se quiere introducir en el sistema. es_ES
dc.description.abstract [EN] Develop an application to manage navigation files, as well as the creation and modification of them. The application will have a searcher of files that can be use by entering any word related to the file itself or with the data of the associated navigation request. The results of the search will be shown in a table where we can select a record to see the information of these. You will also have another option that will open a new form to create a new file and a new application that you want to enter in the system. es_ES
dc.format.extent 87 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Expedients es_ES
dc.subject CHJ es_ES
dc.subject Visual basic es_ES
dc.subject .NET es_ES
dc.subject LinQ es_ES
dc.subject Navegació es_ES
dc.subject Expedientes es_ES
dc.subject Navegación es_ES
dc.subject Files es_ES
dc.subject Navigation es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Gestió d’expedients de navegació. Nom de l’aplicació: NAVEGA es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pastor Guitart, A. (2018). Gestió d’expedients de navegació. Nom de l’aplicació: NAVEGA. http://hdl.handle.net/10251/101191 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\80611 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record