- -

“Un ull de la cara”, adaptació d’una novel·la al guió d’un llargmetratge.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

“Un ull de la cara”, adaptació d’una novel·la al guió d’un llargmetratge.

Show full item record

Alcañiz Alberola, E. (2009). “Un ull de la cara”, adaptació d’una novel·la al guió d’un llargmetratge. http://hdl.handle.net/10251/101500

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/101500

Files in this item

Item Metadata

Title: “Un ull de la cara”, adaptació d’una novel·la al guió d’un llargmetratge.
Author:
Director(s): Canet Centellas, Fernando Javier
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2009-12-15
Issued date:
Abstract:
L' objectiu principal d'aquest treball final de carrera és aconseguir escriure un guió per a un llargmetratge i així agafar experiència i poder entrar al món laboral amb un guió com a carta de presentació.
Copyrigths: Cerrado
degree: Licenciatura en Comunicación Audiovisual-Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record