- -

Realització d'un programa radiofònic sobre esdeveniments d'aspecte social i musical d'àmbit provincial amb distribució podcast anomenat "Tema ocult"

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Realització d'un programa radiofònic sobre esdeveniments d'aspecte social i musical d'àmbit provincial amb distribució podcast anomenat "Tema ocult"

Mostrar el registro completo del ítem

Jorge Aliaga, M. (2018). Realització d'un programa radiofònic sobre esdeveniments d'aspecte social i musical d'àmbit provincial amb distribució podcast anomenat "Tema ocult". http://hdl.handle.net/10251/106067

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/106067

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Realització d'un programa radiofònic sobre esdeveniments d'aspecte social i musical d'àmbit provincial amb distribució podcast anomenat "Tema ocult"
Autor:
Director(es): Mas Castells, Josep Angel Sanchis Rico, Juan Manuel
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Electrónica - Departament d'Enginyeria Electrònica
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2018-06-25
Fecha difusión:
Resumen:
El present Treball Final de Grau té com a objectiu la realització i el desenvolupament d’un programa radiofònic amb distribució podcast que tracta esdeveniments de caràcter social, tant a través de l’art, de la música o ...[+]


The main objective of the following Project is the development of a radio program with podcast distribution. The program is about events of social character, including art, music or protest actions on the streets; all ...[+]
Palabras clave: Radio program , social events , radio production , music , podcast , Programa de ràdio , esdeveniments socials , producció radiofònica , música
Derechos de uso: Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd)
Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem