- -

Realització d'un programa radiofònic sobre esdeveniments d'aspecte social i musical d'àmbit provincial amb distribució podcast anomenat "Tema ocult"

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Realització d'un programa radiofònic sobre esdeveniments d'aspecte social i musical d'àmbit provincial amb distribució podcast anomenat "Tema ocult"

Show full item record

Jorge Aliaga, M. (2018). Realització d'un programa radiofònic sobre esdeveniments d'aspecte social i musical d'àmbit provincial amb distribució podcast anomenat "Tema ocult". Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/106067

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/106067

Files in this item

Item Metadata

Title: Realització d'un programa radiofònic sobre esdeveniments d'aspecte social i musical d'àmbit provincial amb distribució podcast anomenat "Tema ocult"
Author: Jorge Aliaga, Mar
Director(s): Mas Castells, Josep Angel Sanchis Rico, Juan Manuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Electrónica - Departament d'Enginyeria Electrònica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2018-06-25
Issued date:
Abstract:
El present Treball Final de Grau té com a objectiu la realització i el desenvolupament d’un programa radiofònic amb distribució podcast que tracta esdeveniments de caràcter social, tant a través de l’art, de la música o ...[+]


The main objective of the following Project is the development of a radio program with podcast distribution. The program is about events of social character, including art, music or protest actions on the streets; all ...[+]
Subjects: Radio program , social events , radio production , music , podcast , Programa de ràdio , esdeveniments socials , producció radiofònica , música
Copyrigths: Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record