- -

Creació d’un vocabulari interactiu de termes especialitzats aplicats a l’enginyeria electrònica (anglés/castellà/valencià)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació d’un vocabulari interactiu de termes especialitzats aplicats a l’enginyeria electrònica (anglés/castellà/valencià)

Show full item record

Ferre Juan, I. (2018). Creació d’un vocabulari interactiu de termes especialitzats aplicats a l’enginyeria electrònica (anglés/castellà/valencià). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/106409

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/106409

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació d’un vocabulari interactiu de termes especialitzats aplicats a l’enginyeria electrònica (anglés/castellà/valencià)
Author: Ferre Juan, Iván
Director(s): Romero Forteza, Francesca
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2018-06-22
Issued date:
Abstract:
[CA] Recerca de la terminologia científica relacionada amb l'Enginyeria Electrònica, per a la creació d'un diccionari interactiu multilingüe (anglés-castellà-valencià). L'objectiu principal del treball és cobrir àrees ...[+]
Subjects: Terminologia , ERnginyeria electrònica , Lèxic especialitzat
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record