- -

Creació d’un vocabulari interactiu de termes especialitzats aplicats a l’enginyeria electrònica (anglés/castellà/valencià)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació d’un vocabulari interactiu de termes especialitzats aplicats a l’enginyeria electrònica (anglés/castellà/valencià)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Romero Forteza, Francesca es_ES
dc.contributor.author Ferre Juan, Iván es_ES
dc.date.accessioned 2018-07-31T08:24:59Z
dc.date.available 2018-07-31T08:24:59Z
dc.date.created 2018-06-22
dc.date.issued 2018-07-31 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/106409
dc.description.abstract [CA] Recerca de la terminologia científica relacionada amb l'Enginyeria Electrònica, per a la creació d'un diccionari interactiu multilingüe (anglés-castellà-valencià). L'objectiu principal del treball és cobrir àrees temàtiques menys investigades en la nostra llengua. Es tracta de proporcionar a la comunitat científica un instrument de consulta lingüística per a l'increment de l'ús correcte dels termes en cadascuna de les llengües implicades en el Projecte. S'aportaran termes, definicions i equivalències en les distintes llengües del treball. es_ES
dc.format.extent 190 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Terminologia es_ES
dc.subject ERnginyeria electrònica es_ES
dc.subject Lèxic especialitzat es_ES
dc.subject.classification FILOLOGIA CATALANA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica es_ES
dc.title Creació d’un vocabulari interactiu de termes especialitzats aplicats a l’enginyeria electrònica (anglés/castellà/valencià) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ferre Juan, I. (2018). Creació d’un vocabulari interactiu de termes especialitzats aplicats a l’enginyeria electrònica (anglés/castellà/valencià). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/106409 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\91503 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record